1. سید علیرضا موسوی , حسن فیضی , احمد احمدیان , ابراهیم ایزدی دربندی , اثرات دگر آسیبی عصاره اندامهای مختلف گیاه زعفران بر رشد و جوانه زنی علفهای هرز (Descurainia sophia L.( و خاکشیر (Hordeum murinum L.) جوموشی , زراعت و فناوری زعفران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵, صفحه ۲۱۹-۲۳۶
 2. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , کنترل نوری علفهای هرز و مقادیر کاهش یافته علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین در مدیریت علفهای هرز نخود , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۵۴۸-۵۵۷
 3. احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم جانعلی زاده قزوینی , روح اله حسن بیگی , ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪﺳﺮﻣﺎی ﮔﻴﺎه ﺧﺎﻛﺸﻴر ( Descurainia sophia L) تحت ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮلﺷﺪه , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۶۲۷-۶۳۹
 4. ابراهیم ایزدی دربندی , رحیم بخش محمدنژادلجی , بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو (Lallemanti aroyleana Benth) , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱-۱۵
 5. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر بقایای نیکوسولفورون کاربردی در مزارع ذرت بر خسارت گیاهان زراعی گندم (Triticum aestivum)، جو (Hordeum vulgare ) و کلزا ((brassica napus , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۷۹-۹۶
 6. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۳۱-۲۴۳
 7. اکبر علی وردی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهبود کارایی ایمازتاپیر در کنترل تاتوره (Datura stramonium L.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۵۶-۳۶۱
 8. عبداله درپور سرخ سرائی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , کمال حاج محمدنیا قالی باف , بهینه‌سازی کارایی برخی علف‌کش‌های پس‌رویشی چغندر‌قند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مواد افزودنی و کاربرد چند مرحله‌ای علف‌کش , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۶۱-۷۳
 9. مجید عنابستانی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , میرستا ویداکویچ , امکان سنجی کاربرد علفکش سیکلوکسیدیم به منظور کنترل علفهای هرز در ذرت (Zea mayze) , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۱۰۳-۱۱۵
 10. حمزه اسدالهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , بررسی اختلاط علف‌کش‌های فورام‌سولفورون و نیکوسولفورون به همراه سولفات‌آمونیوم در کنترل سلمه‌تره (Chenopodium album L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۹-۳۰
 11. ابراهیم ممنوعی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد علی باغستانی , محمد حسن زاده خیاط , بررسی تاثیر کود های آلی و زیستی در ذرت ( Zea mays) و کاربرد ماده افزودنی هیدرومکس در بهینه سازی مصرف علف کش نیکوسولفورون , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۵۵-۷۱
 12. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , محمد کافی , بررسی کارایی علف‌کش گلایفوسیت در کنترل سوروف (Echinochloa crus-galli L.) در شرایط شوری خاک و آب مخزن سمپاش , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۴۷-۱۵۵
 13. سعید محمدی , مهدی راستگو , محمدعلی باغستانی , موسی الرضا وفایی تبار , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۴۵-۶۱
 14. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا حسینی ایوری , بررسی فلور و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) شهرستانهای کاشمر و خلیل آباد , پژوهش های زعفران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۴۹-۲۶۵
 15. رحیم بخش محمدنژادلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , امیر لکزیان , بررسی اثرات باقیماندة برخی از علف کش های سولفونیل اوره و آریلوکسی فنوکسی پروپیونات های مورد استفاده درگندم در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۹۵-۱۰۸
 16. مریم غلامشاهی , علی قنبری , مهری صفاری , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم سمائی , اثر نیتروژن بر علف های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays L.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۴۱۶-۴۲۵
 17. مجید برزوئی , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , محمد حسن زاده خیاط , بررسی آزمون زیست سنجی در تشخیص باقیمانده و تعیین ماندگاری علف کش تریفلورالین در خاک , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۷۷-۱۸۷
 18. دانیال گندم زاده , عباس روحانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمودرضا گلزاریان , علی محمدزاده , ابراهیم ایزدی دربندی , ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۲۳۰-۲۴۱
 19. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , روح اله حسن بیگی , مریم جانعلی زاده قزوینی , اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (Descurainia sophia L.) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۳۶۹-۳۷۹
 20. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا سلیمان پورنقیبی , بررسی تأثیر غلظت های مختلف علف‌کش متری بیوزین در خاک بر رشد و گره زایی نخود , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۰۳-۱۰۹
 21. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح اله آفریکان , ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۹۳-۱۰۸
 22. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , ساختار جامعه علف های هرز و تنوع گونه ای نخود در کاربرد علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳۹-۴۵
 23. حمزه اسدالهی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , علی قنبری , ارزیابی اثرات اختلاط در مخزن علف کش فورام سولفورون با نیکوسولفورون با افزودن سولفات آمونیوم در کنترل علف هرز سوروف Echinochloa crus-galli (L) Beauv در ذرت.Zea mays L , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۸۵-۹۲
 24. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , تأثیر منابع مختلف مواد آلی بر پایداری علف کش متری بیوزین در خاک در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۲-۱۳۹
 25. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی بگه پورامرائی , حسین برمک , ارزیابی کارایی استفاده از علف‌کش های مختلف در کنترل علف‌های هرز زیره سبز ((Cuminum cyminum L. , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۲۱-۳۴
 26. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی پارسا , ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۷۵۴-۷۶۵
 27. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , روح اله آفریکان , امکان سنجی کاهش مقدار کاربرد علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در گندم (Triticum aestivum L.) با کمک مدیریت کاربرد نیتروژن , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۵۷۱-۵۸۱
 28. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۲۵-۳۳۶
 29. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علفکش مزوسولفورون+یدوسولفورون (Phalaris minor Retz.) در کنترل علف قناری , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۹۵-۳۰۳
 30. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , تأثیر غلظت های مختلف نیتروژن خاک و سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاج خروس ریشه قرمز )Amaranthus retroflexus L.( , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۱۰۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۴۳-۱۵۲
 31. محمد مهدی زاده , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدتقی ناصری پور یزدی , مهدی راستگو , بیژن ملائکه نیکویی , حوریه نصیرلی , ارزیابی نیمه عمر و تجزیه علف کش متری بیوزین در محیط خاک تحت تاثیر کودهای آلی مختلف در شرایط مزرعه ای , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۲۰-۱۲۶
 32. زهرا سلیمان پورنقیبی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , مهدی پارسا , احمد اصغرزاده , اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۸۷-۲۹۲
 33. ابراهیم ایزدی دربندی , زهرا سلیمان پورنقیبی , بررسی تأثیر بقایای علف‌کش تریفلورالین در خاک بر رشد و گره‌زایی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۲۶
 34. مریم جانعلی زاده قزوینی , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی پارسا , ارزیابی تحمل به یخ زدگی بارهنگ سرنیزه ای (.Plantago lanceolata L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۱۰۹-۱۲۰
 35. عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , تأثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۸۱-۹۱
 36. سیدکریم موسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , مروری بر کاربردهای عملی نانوفن آوری در پالایش بقایای علف کش ها و آفت کش ها در محیط , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۸۷-۱۰۴
 37. سحر منصوریان , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , همایون کانونی , کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در پیش بینی حضور علف های هرز در مزارع نخود دیم استان کردستان , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۱۸-۲۰۱
 38. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , امکان سنجی بهبود عملکرد گندم با اصلاح روش ها و مقادیر مختلف کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱۹۰-۱۹۵
 39. علیرضا مرادی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۲۸۳-۲۹۰
 40. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , عباس عباسیان , مجید حیدری , بررسی رابطه بین مقاومت به علف کش و تحمل به یخزدگی در بیوتیپ های علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۲۷-۱۳۳
 41. حسن شهقلی , حسن مکاریان , ابراهیم ایزدی دربندی , علی درخشان شادمهری , حمیدرضا اصغری , بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر تجزیه و ماندگاری علف کش متری بیوزین در خاک , مدیریت خاک و تولید پایدار , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۹۲-۱۱۰
 42. احمد نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , مریم السادات یوسف ثانی , فاطمه کیخا آخر , بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis) در مرحله رشد رویشی و زایشی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۳۶۹-۳۷۸
 43. مسعود کارگر , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۵۵-۱۶۳
 44. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , بررسی امکان بهبود کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف های هرز در آب های کلسیم دار با مدیریت حاصلخیزی خاک , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۰۶-۱۱۴
 45. ابراهیم ایزدی دربندی , هادی زرقانی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و رشد نهال بذر سه رقم کنجد( Sesamum indicum)، در شرایط تنش شوری و خشکی , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۹۴-۱۰۰
 46. مسعود آزاد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , ارزیابی تاثیر کیفیت آب و محتوای نیتروژن خاک بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۷-۳۸
 47. هادی مهدیخانی نهرخلجی , ابراهیم ایزدی دربندی , حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقیمانده علف کش ها , پژوهش علف های هرز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۲۲
 48. ابراهیم ایزدی دربندی , مسعود آزاد , بررسی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش های فورام سولفورون، ریم سولفورون و نیکوسولفورون در خاک بر رشد حبوبات در شرایط گلخانه , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۲۱-۱۳۲
 49. فرشته آهنگرانی فراهانی , علی قنبری , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی اثر دزهای کاهش یافته علف کش فورام سولفورون (اکوئیپ) و مقادیر مختلف نیتروژن بر کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays L) , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۵۰۲-۵۰۸
 50. ابراهیم ایزدی دربندی , علی اصغر چیت بند , عباس عباسیان , مجید حیدری , ارزیابی تحمل ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۵۲-۱۶۱
 51. ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به پسماند علف کش یدوسولفورن+مزوسولفورن (شوالیه) در خاک , تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۲۰-۱۳۰
 52. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی اثرات روش کاشت و روش کاربرد کودهای نیتروژن و فسفر در مدیریت علف های هرز گندم , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۷-۳۹
 53. هادی زرقانی , احمد نظامی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , تاثیر زمان وجین علف‌های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۶۹۰-۶۹۸
 54. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , مسعود آزاد , تاثیر مقدار و روش های کاربرد کود های نیتروژن و فسفر بر تراکم و رشد علف های هرزگندم , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۹-۹۱
 55. سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , ارزیابی حساسیت برخی حبوبات و گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متر یبیوزین در خاک , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۷۳-۸۴
 56. سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , حریه نصیرلی , بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۴۶۷-۴۷۶
 57. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۶۲-۳۶۹
 58. علیرضا دهقان بهابادی , محمد بنایان اول , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , سجّاد میجانی , شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۴۵۷-۴۶۶
 59. ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی محمدیان , عبدالجلیل یانق , هادی زرقانی , اثرات دما و شوری بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه توده های کنجد Sesamum indicum , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۳۵-۳۴۵
 60. ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , عباس عباسیان , مجید حیدری , بررسی تحمل به یخ زدگی یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) با استفاده از آزمون نشت الکترولیت ها , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴, صفحه ۸۱-۹۵
 61. ابراهیم ایزدی دربندی , لیلا اکرم , بررسی تأثیر علف کش های پیریدیت، بنتازون و ایمازتاپیر بر رشد، گره زایی و تثبیت زیستی نیتروژن در نخود (Cicer arietinum L.) , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۰۵-۱۱۸
 62. ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری , بررسی تأثیر کربنات ‎کلسیم آب بر کارایی علف‎کش سینو سولفوران در کنترل علف‎های‎هرز تاج‎خروس ریشه ‎قرمز (Amaranthus retroflexus) و سلمه‎تره( Chenopodium album) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۸۴-۹۰
 63. ابراهیم ایزدی دربندی , ارزیابی تاثیر تنش خشکی و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت تاج خروس ( Amaranthus retroflexus L.) و ذرت ( Zea mays L.) , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۶۸-۷۵
 64. احمد نظامی , فاطمه کیخاآخر , سیدمحمد جوادموسوی , ابراهیم ایزدی دربندی , سمیه نظامی , مریم السادات یوسف ثانی , اثر تنش یخ زدگی بر گیاه بنفشه (Viola gracilis L.) تحت شرایط آزمایشگاهی , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۴۳۰-۴۳۸
 65. ابراهیم ایزدی دربندی , مریم السادات یوسف ثانی , احمد نظامی , سیدمحمد جوادموسوی , فاطمه کیخا آخر , سمیه نظامی , اثر تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده , تنش های محیطی در علوم زراعی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۱۱۷-۱۲۵
 66. ابراهیم ایزدی دربندی , فرزانه اذریان , نجمه نساری , بررسی تأثیر سختی آب بر کارایی علف کش توفوردی آمین در کنترل علف های تاج خروس (Chenopodium album) و سلمه تره (Amaranthus retroflexus) ریشه قرمز , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸, صفحه ۲۵۸-۲۶۵
 67. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی به بقایای علف کش توتال( مزوسولفورون+ یدوسولفورون) در خاک , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۹۴-۲۰۱
 68. سیدمحمد جوادموسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , مریم السادات یوسف ثانی , فاطمه کیخاآخر , مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده , آب و خاک , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۳۸۰-۳۸۸
 69. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , بررسی نقش کود آلی و تأثیر مقدار کاربرد آترازین در تجزیه آن , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۵۰-۵۷
 70. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی , ارزیابی اثرات بقایای شبیه سازی شده علف کش سولفوسولفوران (آپیروس ) در خاک بر هفت گیاه زراعی , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۳-۶۴
 71. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , ارزیابی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای آترازین در خاک , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۹۹۵-۱۰۰۱
 72. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۸۱-۸۸
 73. نرگس پورطوسی , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذر عفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگ , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۲۵۵-۲۶۱
 74. محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی , بررسی اثر تنش آب و مقدار کاربرد نـیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی , دانش علف های هرز ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵, صفحه ۵۹-۶۷
 75. ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی , امیر لکزیان , ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش اترازین , علوم محیطی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۴, صفحه ۵۳-۶۴
 76. عبدالرضا احمدی , محمد حسن راشد محصل , محمد علی باغستانی , محمد شاهوردی , ابراهیم ایزدی دربندی , مقایسه دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم لوبیا , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۹, صفحه ۸۱-۸۹
 77. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , تعیین آستانه خسارت اقتصادی علف های هرز سوروف (Echinocloa crus- galli) و تاج خروش (Amaranthus retroflexus) در لوبیا , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸, صفحه ۴۵-۵۲
 78. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , حسن مکاریان , بررسی مکانیسم های رقابتی سوروف (Echinochloa crus-galli) و تاج خروس (Amaranthus retroflexus) با لوبیا (Phaseolus vulgaris) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰, صفحه ۱۵۵-۱۶۶
 79. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه و پیش بینی اثرات رقابتی تاج خروس برعملکرد و اجزا عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی و مدل سه پارامتری کراف , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۹, صفحه ۱۹۵-۲۰۱
 80. حسن مکاریان , حمید رحیمیان مشهدی , محمد بنایان اول , ابراهیم ایزدی دربندی , اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۲۷۱-۲۷۹
 81. ابراهیم ایزدی دربندی , محمد حسن راشد محصل , مهدی نصیری محلاتی , مطالعه اثرات رقابتی علف های هرز سوروف و تاج خروس بر عملکرد لوبیا , پژوهشهای زراعی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۱۳-۲۲